Brengt plannen tot leven

Over KTB

KTB Advies en Projectmanagement werkt vanuit respect voor alle betrokkenen bij een project, vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen om bruggen te slaan. Op deze manier wordt de basis gelegd voor draagvlak en een succesvolle uitkomst. Kernwaarden zijn: respect, uitnodigend, verbindend en uitvoerbaar.

KTB-Sociaal Domein

Adviseert en ondersteunt gemeenten, welzijns- en zorgorganisatie.

KTB-Vrijwillige Inzet

Adviseert en ondersteunt vrijwilligersorganisaties in opzet en uitvoering.

KTB-Kansenkerk

Ondersteuning en begeleiding aan kerkelijke gemeenten en hulp bij diaconale projecten.

KTB-Projecten

De Stichting bevordert initiatieven op sociaal- en maatschappelijk gebied.

Heeft u nog vragen? Neem contact op