Over KTB  |  Links  |  Contact

  • Slider foto 1
  • Slider 6
  • Slider 3
  • Naar respijtwijzer beschrijving
  • Slider 2
  • Slider 7
  • Slider 5
  • Slider 4

 

Campagne respijtzorg Noord-Holland (Noord)

Projectperiode: 2006 - 2009
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Respijtzorg is een vorm van ondersteuning aan mantelzorgers, waarbij de zorg voor partner, ouder of kind tijdelijk wordt overgenomen door een professional of vrijwilliger. Hierdoor kan de mantelzorg even op adem komen of bijvoorbeeld een piek opvangen in het werk of bij het volgen van een opleiding.

Aanleiding voor de Campagne respijtzorg was dat mantelzorgers wel aangeven behoefte te hebben aan respijtzorg, maar er in de praktijk toch niet altijd gebruik van maken. Mantelzorgers gaan daardoor te lang door, waardoor ze zelf ziek worden of moeten stoppen met werken en sociale contacten afbreken. Onbekendheid met de mogelijkheden van respijtzorg of tijdelijke opvang is vaak één van de oorzaken. Niet zelden is de reactie: “dit had ik eerder moeten doen”.

Samen met GGD Hollands Noorden is gewerkt aan een digitaal overzicht van alle respijtvoorzieningen in Noord-Holland Noord. Ervaringen die later gebruikt zijn voor de respijwijzer.nl.

Samen met deelnemers van diverse organisaties in Noord-Holland hebben we een communicatieplan gemaakt en een programma voor de Week van de Respijtzorg. Ter ondersteuning van de activiteiten kwam er de dvd Respijtzorg … Toch iets voor mij.

Het resultaat was een veelheid aan activiteiten in de Week van de Respijtzorg georganiseerd door welzijnsstichtingen, gemeenten, logeerhuizen, zorgboerderijen, Steunpunten Mantelzorg, het Zorgkantoor, diverse restaurants, de radio en de schrijvende pers. De activiteiten varieerden van het houden van een Open Huis, het vertonen van de dvd tot het uitdelen van informatie op de weekmarkt. Zowel de dvd als het communicatieplan zijn nog steeds beschikbaar en door iedereen te gebruiken.

 

Document
Publicatiedatum
Bestand Grootte
Communicatieplan campagne respijtzorg
20 sep. 2012
190 kB

 

Document
Publicatiedatum
Bestand Grootte
Posters campagne respijtzorg
23 jan. 2009
495 kB