Over KTB  |  Links  |  Contact

  • Slider 5
  • Slider 2
  • Slider 4
  • Slider 3
  • Slider 7
  • Slider 6
  • Naar respijtwijzer beschrijving
  • Slider foto 1

 

De Kanteling van de mantelzorgondersteuning in West-Friesland

Projectperiode: 2013
Opdrachtgever: Gemeenten regio West-Friesland

In opdracht van de zeven gemeenten in de regio West-Friesland werk ik als kwartiermaker aan een nieuwe aanpak en daarbij behorende nieuwe organisatie van de mantelzorgondersteuning in West-Friesland. Dit in nauwe samenwerking met Stichting De Wering, hoofdaannemer van de mantelzorgondersteuning in West-Friesland.

Gemeenten en lokale- regionale organisaties op het terrein van welzijn en zorg in West-Friesland willen meer mantelzorgers bereiken door de ondersteuning te geven dichtbij het zorgpad dat de mantelzorger samen met de zorgvrager bewandelt. Dit principe is voor het eerst uitgewerkt in de brochure ‘Beter bereiken van mantelzorgers’ van het landelijk Expertisecentrum Mantelzorg. Het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland gaat daartoe gemeenten, organisaties en professionals helpen dit in beleid en uitvoering te realiseren door beleidsadvisering, deskundigheidsbevordering en het maken van een website waarop al het aanbod voor mantelzorgers te vinden is.

In 2013 zal een meerjarenbeleidsplan voor het Kennisplatform worden gemaakt waar gemeenten en organisaties zich aan verbinden. Daarnaast zullen diverse instrumenten worden ontwikkeld, zoals de website, een communicatieplan en een scholingsprogramma. Het uiteindelijke doel is om meer mantelzorgers vroegtijdig te bereiken en te zorgen dat door mantelzorgers beter gebruik wordt gemaakt van de het rijke aanbod aan voorzieningen om de mantelzorg te verlichten.

Document
Publicatiedatum
Bestand Grootte
Beter bereiken mantelzorg
1 jan. 2010
800 kB