Over KTB  |  Links  |  Contact

  • Slider 5
  • Slider 3
  • Slider 7
  • Slider foto 1
  • Slider 6
  • Naar respijtwijzer beschrijving
  • Slider 4
  • Slider 2

 

Disclaimer voor www.ktb-advies.nl

Algemeen

KTB-Advies en Projectmanagement (Kamer van Koophandel 50949837), hierna te noemen KTB-Advies, verleent u hierbij toegang tot http://www.ktb-advies.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door KTB-Advies en derden zijn aangeleverd. KTB-Advies behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van KTB-Advies.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van KTB-Advies.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij KTB-Advies. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.