Over KTB  |  Links  |  Contact

  • Slider 5
  • Slider 3
  • Naar respijtwijzer beschrijving
  • Slider 6
  • Slider 4
  • Slider 2
  • Slider 7
  • Slider foto 1

 

Goed voor elkaar

Projectperiode: 2009-2012
Opdrachtgever: Movisie/VWS

Gemeenten hebben met de invoering van de Wmo in 2007 de wettelijke taak gekregen om de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers vorm te geven. In 2008 is het landelijk project Goed Voor Elkaar gestart om gemeente te stimuleren beleid te gaan maken voor zowel de ondersteuning van het vrijwilligerswerk als mantelzorg. Tot 1 september 2012 konden gemeenten zich hierbij kosteloos laten ondersteunen door een Goed Voor Elkaar adviseur.

Ik ben vanaf 2009 werkzaam als Goed Voor Elkaar adviseur in Noord-Holland. Gemeenten in Noord-Holland kunnen met vragen over het vrijwilligerswerkbeleid of mantelzorgbeleid bij mij terecht. Door bijna alle gemeenten in Noord-Holland is in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van dit aanbod.

In de betreffende adviesgesprekken is gesproken over: interactieve beleidsontwikkeling, maatschappelijke stage, visie op ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de visie op de betekenis van mantelzorg, respijtzorg, meer bekendheid geven aan de mantelzorg, inrichting van het steunpunt vrijwilligerswerk, hoe organiseer je de ondersteuning in een kleine gemeente, mantelzorgcampagne, werven nieuwe vrijwilligers, samenwerking tussen gemeenten, allochtone mantelzorgers, jonge mantelzorgers, het opvangen van de gevolgen van bezuinigingen, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

In 2011 hebben ruim twintig gemeenten in Noord-Holland gebruik gemaakt van de adviesgesprekken en 2012 zijn 59 adviesgesprekken met 27 gemeenten gevoerd. Het project is met een landelijke slotbijeenkomst op 25 maart 2013 in Utrecht afgesloten.