Over KTB  |  Links  |  Contact

  • Slider 7
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider foto 1
  • Slider 5
  • Naar respijtwijzer beschrijving
  • Slider 2
  • Slider 6

 

Kerk en Stage

Projectperiode: 2009-2012
Opdrachtgever: Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk Noord-Holland (OSMA)

Het project Kerk en Stage wil de bekendheid met maatschappelijke stage bij vrijwilligersgroepen in en rond de kerken vergroten en geeft ondersteuning bij het realiseren van stageplekken. Werkboek Kerk en StageKerk en Stage is een initiatief van de Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk Noord-Holland (OSMA). OSMA is een werkgroep van de Provinciale Raad van Kerken Noord-Holland, waaraan 7 kerken deelnemen.

De ondersteuning bestaat uit: een website www.kerkenstage.nl, het organiseren van regionale bijeenkomsten, het opleiden van contactpersonen Kerk en Stage, geven van ondersteuning op maat, workshops en het ontwikkelen van Pr-materiaal, zoals de Kerk en Stage-krant, de poster en boekenlegger.

Het project heeft er direct toe geleid dat in twee jaar 300 leerlingen via de kerken de maatschappelijke stage hebben gedaan. Dat ruim veertig mensen zijn opgeleid om lokaal vrijwilligersgroepen te helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van een maatschappelijke stage. Alle ervaring is vastgelegd in het Werkboek Kerk en Stage. Een Werkboek dat door iedereen gebruikt kan worden en in drie bijeenkomsten vrijwilligersgroepen op weg helpt een maatschappelijke stageplek(ken) te realiseren. Tevens heeft het project ook landelijk bij de diverse kerken de aandacht gevestigd op de mogelijkheden van de maatschappelijke stage voor hun vrijwilligerswerk.

Document
Publicatiedatum
Bestand Grootte
Werkboek Kerk en Stage
1 aug. 2011
2.3 MB