Over KTB  |  Links  |  Contact

  • Slider foto 1
  • Naar respijtwijzer beschrijving
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 7

 

Onze kernwaarden

KTB Advies en Projectmanagement werkt vanuit respect voor alle betrokkenen bij een project, vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen om bruggen te slaan. Op deze manier wordt de basis gelegd voor draagvlak en een succesvolle uitkomst.

Respect

Het verhaal van iedereen moet gehoord worden. Of het nu gaat om het uitvoeren van een project in de buurt of het maken van een beleidplan er zijn altijd verschillende partijen bij betrokken: bewoners, burgers, bestuurders, ambtenaren, professionals, vrijwilligers. Allen hebben informatie en hun eigen verhaal om tot verbetering te komen. Belangrijk is ook dat ieder zich straks herkent in het eindresultaat, want iedereen is nodig om het tot een succes te maken.

Uitnodigend

Iedereen is nodig. Mensen en organisaties krijgen energie als ze zien dat hun bijdrage iets oplevert en aansluit bij hun mogelijkheden. Mensen en organisaties zijn daardoor  bereid tijd en geld te investeren. Dit geldt voor iedereen: de wethouder, de voorzitter van een sportvereniging, uitkeringsgerechtigden en de leden van de rotary. Meedoen is geen slogan, meedoen is een uitnodiging.

Verbindend

Verbinden van kwaliteiten leidt tot winst. Verbinden van beleidsterreinen, mensen en organisaties inspireert. Door met een brede blik te kijken naar de sociale kaart en door het leggen van een simpele verbinding tussen mensen en organisaties ontstaan nieuwe kansen. Financieel besparen we op deze manier zonder verlies van kwaliteit.

Uitvoerbaar

Bij alle veranderingen en vernieuwingen zijn het de mensen, die deze moeten realiseren en uitvoeren. Uitvoerbaar betekent altijd op zoek gaan naar wat mensen motiveert en rekening houdt met de draagkracht van de organisatie. Uiteindelijk is alles mensenwerk.