Over KTB  |  Links  |  Contact

  • Slider 5
  • Slider foto 1
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 7
  • Slider 6
  • Slider 2
  • Naar respijtwijzer beschrijving

 

Nieuwe Krachten

Projectperiode: 2013-2014
Opdrachtgever: Raad van Kerken Nederland

Nieuwe Krachten is een project van de landelijke Raad van Kerken om de deelnemende kerken meer bewust te maken van het belang om stageplekken te bieden aan jongeren. In de afgelopen jaren hebben diverse lokale kerken en gemeenten ervaring -onder anderen via het project Kerk en Stage (zie hieronder)- opgedaan met jongeren die een maatschappelijke stage moesten doen van 30 uur. Met ingang van 2015/2016 zal de wettelijke verplichting voor leerlingen in het voortgezet onderwijs komen te vervallen, maar meer dan de helft van de scholen zal toch doorgaan met de maatschappelijke stage. Hoe kunnen ook vrijwilligersgroepen in en rond de kerken hiervan blijven profiteren? Zij die afgelopen jaren met jongeren hebben gewerkt zijn daarover positief. Op welke wijze kan de kerk als één van de grootste vrijwilligersorganisatie in Nederland deze nieuwe krachten blijven benutten?

In het seizoen 2013/2014 zullen lokale Raden van Kerken en hun achterban worden gestimuleerd om aan de slag te gaan met de maatschappelijke stage. In het voorjaar van 2014 zal een speciale uitgave verschijnen van het nummer Oecumenische Bezinning over de inzet van jonge stagiaires als vrijwilliger voor de kerk en het vrijwilligerswerk van de kerk met goede voorbeelden en bruikbare methodieken. Het project zal worden afgesloten met een slotbijeenkomst voor sleutelfiguren binnen de diverse kerken, medewerkers van dienstenorganisaties en bestuurders. Hiermee willen we bevorderen dat overal binnen de kerken meer gebruik wordt gemaakt van de kansen om jongeren, die een (maatschappelijke) stage moeten doen, te betrekken bij het vele vrijwilligerswerk dat in de kerk, maar ook buiten de kerk gebeurt.