Over KTB  |  Links  |  Contact

  • Slider 7
  • Slider 2
  • Slider 4
  • Slider 6
  • Slider foto 1
  • Slider 5
  • Slider 3
  • Naar respijtwijzer beschrijving

 

Onderzoek aanbod respijtzorg gemeente Haarlemmermeer

Projectperiode: 2012
Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer is zich ervan bewust dat de decentralisatie van de begeleiding, kortdurend verblijf, vervoer, maar ook de decentralisatie van de jeugdzorg meer druk legt op de mantelzorg. De gemeente heeft daarom voor 2011-2012 al maatregelen genomen om de mantelzorgondersteuning te intensiveren en wil verder extra aandacht schenken aan de respijtzorg. Om de maatregelen te kunnen nemen die moeten zorgen voor een goede match tussen vraag en aanbod aan respijtzorg wil de gemeente een aanvullend onderzoek uitvoeren.

In het onderzoek heb ik –begin 2012- gesproken met de intakers/zorgbemiddelaars van aanbieders van respijtzorg, verwijzers en mantelzorgers. Allemaal mensen die bijna dagelijks met mantelzorgers praten en die bovenop de actualiteit zitten en zien hoe mantelzorgers en zorgvragers reageren op de nieuwe ontwikkelingen. Het onderzoek sluit af met aanbevelingen voor de gemeente, instellingen en loketten. Het eindverslag is verschenen onder de titel ‘Respijtzorg is veel meer dan even vrijaf voor de mantelzorg’. Het onderzoek levert het beeld op van een groot aanbod aan respijtvoorzieningen, waarvan vaak nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt. Belangrijk is dat gemeente en instellingen elkaar opzoeken en met elkaar in gesprek te gaan over de oplossing van zaken als indicatiestelling, wel of niet invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo, het vervoer, het belang van een PGB etcetera.

Document
Publicatiedatum
Bestand Grootte
Samenvatting onderzoek respijtzorg
1 mei. 2012
398 kB