Over KTB  |  Links  |  Contact

  • Slider foto 1
  • Slider 5
  • Slider 3
  • Naar respijtwijzer beschrijving
  • Slider 4
  • Slider 2
  • Slider 7
  • Slider 6

 

Producten- en dienstenboek mantelzorgondersteuning

Projectperiode: 2006
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Dit project is samen met de Steunpunten Mantelzorg in Noord-Holland uitgevoerd. Hiermee wilden de steunpunten zich voorbereiden op de komst van de Wmo. Voor deze organisaties betekende dit een enorme omslag. Men moest nu met alle gemeenten in de regio afzonderlijk gaan onderhandelen over het ondersteuningspakket en ook rekening gaan houden met mogelijke andere aanbieders van mantelzorgondersteuning.

Het producten- en dienstenboek mantelzorgondersteuning is één van de hulpmiddelen voor de steunpunten om met gemeenten in gesprek te gaan. Aan de hand van een door mij ontwikkelt format heeft ieder steunpunt zijn eigen productenboek gemaakt. Hierdoor zijn de medewerkers zich meer bewust geworden van wat zij doen, hoe zij het doen en wat het kost. Op deze manier kunnen steunpunten betere afspraken maken met de gemeenten.

De steunpunten mantelzorg in Noord-Holland hebben het project ervaren als een belangrijke kwaliteitsslag. Het productenboek is nog steeds te gebruiken in situaties waar organisaties zich meer bewust moeten worden van de kosten van hun producten en diensten.

Document
Publicatiedatum
Bestand Grootte
Model productenboek mantelzorg
2 jan. 2006
277 kB