Over KTB  |  Links  |  Contact

  • Slider 2
  • Slider 7
  • Slider 6
  • Naar respijtwijzer beschrijving
  • Slider foto 1
  • Slider 3
  • Slider 5
  • Slider 4

 

Kerk en Stage

Het project Kerk en Stage wil de bekendheid met maatschappelijke stage bij vrijwilligersgroepen in en rond de kerken vergroten.

Het project Kerk en Stage wil de bekendheid met maatschappelijke stage bij vrijwilligersgroepen in en rond de kerken vergroten. Met het Werkboek Kerk en Stage, presentaties en workshops geeft Kerk en Stage ondersteuning aan vrijwilligersgroepen die stageplekken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs willen realiseren.

Kerk en Stage is een initiatief van de Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk Noord-Holland (OSMA). OSMA is een werkgroep van de Provinciale Raad van Kerken Noord-Holland, waaraan 7 kerken deelnemen.

De ondersteuning bestaat uit: een website www.kerkenstage.nl, het organiseren van regionale bijeenkomsten, het opleiden van contactpersonen Kerk en Stage, geven van ondersteuning op maat, workshops en het ontwikkelen van PR-materiaal, zoals de Kerk en Stage-krant, de poster en boekenlegger.

Dit resulteerdedat in twee jaar 300 leerlingen, via de kerken, de maatschappelijke stage hebben gedaan. Het project vestigde landelijk bij de diverse kerken de aandacht op de mogelijkheden van de maatschappelijke stage voor hun vrijwilligerswerk.

www.kerkenstage.nl

Meer Nieuwsberichten

Algemeen

26 juni
Themanummer Kerk en Stage
Speciale nieuw themanummer over Kerk en Stage van de Raad van Kerken Nederland.

26 juni
Mantelzorgers uit de Schaduw
20 september
Kerk en Stage

Agenda

14 mei
Conferentie Nieuwe Krachten met Kerk en Stage
Conferentie van de Raad van Kerken Nederland over de opbrengsten van de maatschappelijke stage voor kerken en jongeren.