Over KTB  |  Links  |  Contact

  • Slider 2
  • Slider 6
  • Slider 5
  • Slider foto 1
  • Slider 7
  • Naar respijtwijzer beschrijving
  • Slider 3
  • Slider 4

 

Talent in de buurt

Projectperiode: 2009
Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer

In de opdracht van de gemeente Haarlemmermeer is een advies uitgebracht over instrumenten/methoden om door het doen van vrijwilligerswerk en mantelzorg meer mensen te betrekken bij de wijk/kern.

In het advies zijn verschillende manieren van capaciteitsgericht werken samengebracht. Deze zijn op een lokale expertmeeting gepresenteerd en er is gesproken over de aanpak die in de gemeente Haarlemmermeer de voorkeur verdient.

Het voornemen is nu om deze aanpak in één van de wijken in deze gemeente uit te gaan voeren.