Over KTB  |  Links  |  Contact

  • Slider 5
  • Naar respijtwijzer beschrijving
  • Slider foto 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 6
  • Slider 7

 

Vrijwilligersorganisaties in de Zorg

Projectperiode: 2000-2010
Opdrachtgever: provincie Noord-Holland

Belangrijk werk in de zorg wordt gedaan door vrijwilligers en dat zal alleen maar toenemen. Toch zijn de vrijwilligersorganisaties in ze zorg en wat ze doen nog vrij onbekend zowel bij het brede publiek als bij de overheid. Daarom hebben we in Noord-Holland in de afgelopen 10 jaar gewerkt aan het zichtbaar maken en het versterken van de positie van het vrijwilligerswerk in de zorg.

In de afgelopen 10 jaar kwam het Provinciaal Platform Vrijwilligerswerk in de Zorg Noord-Holland onder mijn leiding regelmatig bijeen. Vertegenwoordigers in Noord-Holland van de Zonnebloem, Humanitas, het Nederlandse Rode Kruis, de Stichting Samenwerkende Vrijwillige Hulpdiensten (SSVH), de Unie van Vrijwilligers (UVV) en het Kerkgenootschap Leger des Heils trokken gezamenlijk op om de bekendheid van het werk te vergroten. Door het organiseren van regionale bijeenkomsten gaven we de impuls om elkaar ook lokaal en regionaal meer op te zoeken om uit te wisselen, af te stemmen of samen te werken. In 2009 is de Verwijsgids Samenwerkingsverbanden Vrijwilligersorganisaties in de Zorg Noord-Holland verschenen.

Document
Publicatiedatum
Bestand Grootte
Verwijsgids Samenwerkingsverbanden vrijwilligersorganisaties in de zorg
2 mrt. 2009
1.2 MB