Over KTB  |  Links  |  Contact

  • Slider 3
  • Slider 2
  • Naar respijtwijzer beschrijving
  • Slider 6
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider foto 1
  • Slider 7

 

Vrijwilligerswerk

Nederland staat in de top van de landen waar het gaat om het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet. Daarnaast wordt ook nog veel door mensen gedaan dat niet in georganiseerd verband plaatsvindt: burenhulp, burgerinitiatieven en acties. Dat mensen niet meer iets voor elkaar willen doen anno 2012 is niet waar! Wel is het belangrijk dat het vrijwilligerswerk mee verandert met haar tijd. Mensen zijn nog steeds gemotiveerd om iets voor andere mensen te doen, maar willen wel dat het aansluit bij hun interesse en beschikbare tijd. De maatschappij stelt ook steeds hogere eisen aan het vrijwilligerswerk. Meer werk moet gedaan worden door vrijwilligers. Ook dat vraagt om voortdurende aanpassing van het vrijwilligerswerk en de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Bij de decentralisaties in de zorg, werkvoorziening en jeugdzorg kan nog meer gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van het vrijwilligerswerk.

.