Disclaimer

Algemeen
KTB-Advies en Projectmanagement (Kamer van Koophandel 50949837), hierna te noemen KTB-Advies, verleent
u hierbij toegang tot https://www.ktb-advies.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere
materialen die door KTB-Advies en derden zijn aangeleverd. KTB-Advies behoudt zich daarbij het recht voor op
elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven
doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te
sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van
KTB-Advies.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op
juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van KTB-Advies.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de
gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op
basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij KTB-Advies. De inhoud van de
Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands,
tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.