Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie
die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze,
die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake
webhosting, website ontwikkeling en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het
uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens
die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de
volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw
computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een
bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus
verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de
Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun
campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed
op.
LinkedIn, Facebook en Twitter
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn,
Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn,
Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring van LinkedIn, van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om
te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw
computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de
Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren,
hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens
in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de
gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet
wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:
KTB-Advies en Projectmanagement
Wg-Plein 393
1054 SG Amsterdam

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website
worden gepubliceerd.