Over KTB  |  Links  |  Contact

  • Slider 3
  • Slider 6
  • Slider foto 1
  • Slider 2
  • Naar respijtwijzer beschrijving
  • Slider 5
  • Slider 7
  • Slider 4

 

Stichting KTB projecten

De Stichting KTB projecten heeft tot doel het bevorderen van initiatieven op sociaal- en maatschappelijk gebied, alsmede het verwerven van daartoe benodigde fondsen. Het kan hierbij gaan om ideeën die binnen KTB Advies en Projectmanagement zijn ontstaan. Echter ook als u voor het realiseren van een goed idee fondsen wil werven of om andere redenen een rechtspersoon nodig heeft kunt u contact opnemen. Wel moet er een link zijn met het werk van KTB Advies en Projectmanagement.  

Stichting KTB projecten in ingeschreven bij de KvK Amsterdam nummer 54459087.